Inzicht in STEM-evoluties met de STEM-monitor 2021

Inzicht in STEM-evoluties met de STEM-monitor 2021

Het STEM-Actieplan 2012-2020 van de Vlaamse Regering bepaalt dat de STEM-Stuurgroep de algemene monitoring van het actieplan uitvoert. Hiervoor werd in 2012 de STEM-Monitor ontwikkeld: hij geeft inzicht in evoluties van relevante STEM – indicatoren zoals instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen in het secundair onderwijs, cursisten volwassenenonderwijs en studenten hoger onderwijs. De evoluties worden bekeken tegenover een overeengekomen ‘nuljaar’ (de zgn. ”nulmeting”), waarvoor we de gegevens van het referentiejaar 2010-2011 gebruiken. De STEM-Monitor 2021 geeft voor de zevende keer inzicht in evoluties maar levert uiteraard geen harde bewijslast naar de oorzaken ervan (causaliteit).

Lees de PDF

Artikels met gelijkaardige interesses