Stel je vragen over onderwijs & innovatie in het relanceplan aan de Vlaamse regering

Stel je vragen over onderwijs & innovatie in het relanceplan aan de Vlaamse regering

Op vrijdag 11 december van 13u00 tot 16u00 organiseert de Vlaamse Regering in samenwerking met VLEVA een webinar over de concrete implementatie van het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’. Bedoeling is om alle stakeholders bijeen te brengen om hen te informeren over hoe het investeringsplan de volgende maanden zal uitgerold worden. 

Minister-president Jan Jambon zal tijdens dit digitale kick-off evenement eerst een algemene toelichting geven over de inhoudelijke contouren van het plan, de relatie met de Europese financieringsbronnen en de administratieve procedures. Vervolgens geven de verschillende ministers meer uitleg in aparte sessies die simultaan plaatsvinden, uiteraard steeds in het kader van hun eigen bevoegdheden. Zij antwoorden ook op vragen die op voorhand ingestuurd zijn. We willen ook u de kans bieden om vragen in te sturen. Voor alle duidelijkheid: het gaat om vragen rond de inhoud van het plan en administratieve procedures. Het webinar is niet bedoeld om concrete projectfiches in te dienen. 

Meer weten?

Artikels met gelijkaardige interesses