Zelf afspraken rond digitale communicatie vastleggen

Zelf afspraken rond digitale communicatie vastleggen

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts is het samen met de sociale partners eens dat scholen nood hebben aan een digitaal afsprakenkader.

Dit afsprakenkader kan bepalen op welke tijdstippen leerkrachten en leerlingen digitaal bereikbaar moeten zijn. Elke school of scholengroep zal lokaal afspraken moeten maken. De gemaakte afspraken moeten voor duidelijkheid zorgen bij de leerkrachten, leerlingen en ouders.

De wederzijdse verwachtingen moeten beter op mekaar worden afgestemd, want nu zijn soms zowel leerlingen als leerkrachten on­tevreden”, klinkt het.

De afspraken moeten ervoor zorgen dat er duidelijkere regels en verwachtingen zijn voor de digitale communicatie binnen de school of scholengroep. Op deze manier willen de sociale partners en de minister vermijden dat leerkrachten tot laat op de avond bereikbaar moeten zijn of dat leerlingen nog laat na de schooluren een extra digitale taak ontvangen.

Gezien deze afspraken vaak erg verschillend zijn per school, komt er geen algemeen recht op deconnectie. De autonomie om beslissingen te nemen ligt bij de scholen zelf.

Het is niet de bedoeling om te betuttelen of om allerlei dwingende regels over online communicatie op te leggen. Maar ik ga evenmin decreteren dat leerlingen en leerkrachten na de schooluren onbereikbaar moeten zijn”, zegt minister van Onderwijs Ben Weyts.

Het gaat er vooral om dat er lokale afspraken worden gemaakt die de wederzijdse verwachtingen beter op elkaar afstemmen."

Het kader moet worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst en schoolreglement, dit ten laatste in september 2023. Naast digitale bereikbaarheid moet er ook aandacht worden geschonken aan het gebruik van sociale media en de bereikbaarheid bij ziekte, overmacht, vakantie of deeltijds werken.

Artikels met gelijkaardige interesses