VRT NWS lanceert EDUbox Sociale media voor onderwijs

VRT NWS lanceert EDUbox Sociale media voor onderwijs

De EDUbox Sociale media gaat na waarom jongeren uren op sociale media spenderen. Hij legt ook de mechanismen bloot die in de verschillende sociale media zijn ingebouwd, onderzoekt welke positieve en negatieve gevolgen sociale media kunnen hebben én geeft tips om er bewuster mee om te gaan.

Deze EDUbox is tot stand gekomen in samenwerking met Mediawijs, WAT WAT en Pimento.

Educatieve tool voor het onderwijs

VRT NWS zet extra in op de samenwerking met en ondersteuning van het onderwijs met de EDUbox, het educatief concept voor het secundair onderwijs. Elke EDUbox behandelt een relevant en actueel thema in een stukje theorie, praktijkoefeningen en opdrachten. Elke box bevat ook een uitgebreid digitaal luik en audiovisueel materiaal.

Voor de leerkrachten is de EDUbox niet alleen een leermiddel om te werken aan specifieke eindtermen. Met deze educatieve tool bereiken ze ook verschillende leerplandoelstellingen en vakoverschrijdende doelen. Zo is de EDUbox Sociale media gelinkt aan enkele sleutelcompetenties zoals digitale competentie en mediawijsheid en sociaal-relationele competenties.

Bestel of download gratis de EDUbox

Leerkrachten kunnen de fysieke EDUbox gratis bestellen via de website van Mediawijs. Wie onmiddellijk met de EDUbox aan de slag wil gaan, kan de PDF-versie downloaden op mediawijs.be en vrtnws.be. Beide versies zijn gebaseerd op zelfstandig groepswerk.

Bron: https://www.vrt.be/nl/over-de-vrt/nieuws/2020/10/26/vrt-nws-lanceert-edubox-sociale-media-voor-onderwijs/

Meer weten?

Artikels met gelijkaardige interesses