Vacature coördinator Digisprong

Vacature coördinator Digisprong

Het nieuwe op te richten kenniscentrum Digisprong zal een centrale ondersteuningsstructuur vormen binnen het departement Onderwijs en Vorming en zal verschillende taken opnemen om het onderwijsveld te ondersteunen bij het gebruik van ICT binnen het onderwijs: netwerking tussen stakeholders bevorderen, samenwerking faciliteren, ontsluiten van informatie uit onderzoek, ontsluiten van navormingen en leermiddelen die in het veld georganiseerd en ontwikkeld worden, concretiseren van referentiekaders,  ondersteuning van ICT-coördinatoren, thematische (technische) dossiers en ondersteunende tools bundelen en ontsluiten, projecten en acties in het veld  coördineren, onderhandelen van raamovereenkomsten,...

Het  kenniscentrum Digisprong zal de expertise op het onderwijsveld bundelen, lerende netwerken ondersteunen en externe actoren faciliteren (bijv. het Vlaams Kenniscentrum Mediawijs,...). Het zal ook technische en thematische dossiers ontsluiten zodat scholen mee zijn in de verschillende innovaties die zich de komende jaren aandienen. 

De werking van KlasCement (www.klascement.be),  de  educatieve  portaalsite  van  het  Vlaams  Ministerie  van  Onderwijs  en  Vorming  die leerkrachten aanzet om lesmateriaal en leermiddelen te delen, zal ingebed worden in de werking van het kenniscentrum.

Het kenniscentrum Digisprong zal ook instaan voor het opvolgen van de subsidiëring van diverse organisaties. Het is ook verantwoordelijk voor de vertaling van wetenschappelijke inzichten naar beleidsvoorstellen.  

• Als coördinator stuur je een 25-tal personeelsleden van het kenniscentrum aan. Je stuurt de dagdagelijkse operationele activiteiten aan en je bent verantwoordelijk voor het plannen, organiseren, coördineren, opvolgen en bijsturen van het werk van het kenniscentrum om de doelstellingen op een efficiënte en kwaliteitsvolle wijze te realiseren.
• Je staat in voor de rapportering en overleg met het management.
• Je bent verantwoordelijk voor het beheren van het budget van het kenniscentrum. 
• Je inspireert de personeelsleden en hebt een visie op de toekomstige ontwikkelingen op het vlak van ICT en ICT binnen het onderwijs. 
• Je formuleert, actualiseert, bewaakt en evalueert de doelstellingen in overeenstemming met de afdelingsdoelstellingen en de missie en visie van het departement Onderwijs en Vorming en implementeert ze in alle activiteiten.
• Je vertegenwoordigt het kenniscentrum Digisprong op interne en externe fora (werkgroepen, focusgroepen, overlegorganen, ...) in Vlaanderen en in het buitenland. 
• Je streeft actief naar samenwerking met mogelijke partners en andere beleidsdomeinen en hebt oog voor opportuniteiten die tot nieuwe samenwerkingsverbanden kunnen leiden.

Lees alles over de taken en het aanbod

Artikels met gelijkaardige interesses