Smart Education @ Schools: Vier nieuwe beloftevolle projecten

Smart Education @ Schools: Vier nieuwe beloftevolle projecten

De derde projectoproep van Smart Education @ Schools leverde opnieuw heel wat innovatieve ideeën op. Deze vier nieuwe projecten werden dit jaar geselecteerd.
Abonneer op de EDTECH-nieuwsbrief via Eduzine om de volgende oproep zeker niet te missen.

Klik op MEER WETEN? voor meer info over deze vier en alle andere projecten.

Fonemisch bewustzijn van kleuters digitaal versterken

FONEMI is een adaptieve webapplicatie voor de 3e kleuterklas. Kleuters gaan hiermee op een speelse en gepersonaliseerde manier aan de slag om hun fonemisch of klankbewustzijn te ontwikkelen; een cruciale bouwsteen voor het leren lezen en schrijven. De leerkracht krijgt via de app zicht op de voortgang en leernoden van elk individueel kind.

Immersief ervaringsleren in secundair onderwijs

VR-leerfabriek brengt de realiteit naar het klaslokaal, dit door 360° video’s te integreren in VR-lessen. Zo beleven leerlingen levensechte ervaringen zoals bv. verkeerssituaties, bedrijfsbezoeken...; een sterke meerwaarde bij het bereiken van eindtermen en beroepskwalificaties. Dankzij laagdrempelige software kunnen leerkrachten bovendien zelf hun eigen VR-lessen ontwerpen en toepassen binnen elk vakdomein van het secundair onderwijs.

Kleuters aan de slag met het ijsbergrekenen via AR

eXercICE wil een sterke wiskundige basis creëren al vanaf de kleuterklas. Hun applicatie zet in op IJsbergrekenen: een methode die vertrekt van concreet tot een abstracter rekenniveau. Via augmented reality herkent de applicatie tijdens de oefeningen de voorwerpen en maakt geleidelijk aan de overgang naar het picturaal rekenen; dit alles in de leefwereld en op het tempo van het kind.

Interactief & probleemoplossend samenwerken met VR-game

VR-KUUB laat jongeren in het 6de leerjaar en de 1e graad van het secundair onderwijs op een speelse manier kennis maken met Virtual Reality. Concreet komt één leerling terecht in een VR-omgeving. Hij/zij is afhankelijk van de (antwoorden van) klasgenoten om uit deze kubus te ontsnappen. Het project zet niet alleen in op het verwerven van samenwerkings- en zelfsturende vaardigheden, maar ook op de transversale leerdoelen. Het helpt ook leerkrachten om jongeren blijvend te motiveren

 
Meer weten?

Artikels met gelijkaardige interesses