€ 35 miljoen extra ICT-middelen voor scholen

€ 35 miljoen extra ICT-middelen voor scholen

Bron: Persbericht

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts voorziet bijna € 35 miljoen extra middelen zodat scholen in de aanloop naar volgend schooljaar (2020-2021) nog meer kunnen investeren in ICT. Dat is meer dan een verdubbeling van het reeds toegekende budget. Weyts wil daarmee vanaf volgend schooljaar het afstandsonderwijs structureel veranderen. “We maken van de nood een deugd. In het secundair onderwijs gaan we in regel elke woensdagvoormiddag afstandsonderwijs organiseren. Zo kunnen we meer onderwijs op maat van elke leerling bieden. Maar dan moeten we er ook voor zorgen dat scholen, leerkrachten en leerlingen maximaal mogelijk geëquipeerd zijn. Vandaar deze grootscheepse investering”, zegt Weyts. 

De coronacrisis zadelde onze scholen op met heel wat extra uitgaven. Weyts trok met De Vlaamse Regering daarom al meer dan 50 miljoen extra middelen uit voor de eerste ICT-investeringen bij de overstap naar afstandsonderwijs, de compensatie voor geannuleerde schoolreizen en voor beschermend materiaal en schoonmaak. 

De nieuwe investering kadert in de ambitieuze plannen voor de opstart van volgend schooljaar mét een vaste rol voor afstandsonderwijs. Zo zou het secundair onderwijs op 1 september starten in code geel, waarbij scholieren 4 dagen in de week les krijgen op school en in beginsel op woensdag afstandsonderwijs krijgen. Om het afstandsonderwijs structureel in te bedden in de scholen van het secundaire onderwijs zijn extra investeringen nodig. 

Weyts wil op woensdag álle leerlingen mee. “Het is een uitgelezen opportuniteit om ons onderwijs te moderniseren en meteen ook onderwijs op maat aan te bieden. Terwijl één groep leerlingen bijvoorbeeld extra uitgedaagd wordt met moeilijkere oefeningen of uitgebreide leerstof, kan een andere groep leerlingen de nodige ondersteuning en remediëring krijgen om de leerstof onder de knie te krijgen. Op die manier houden we iedereen aan boord en blijven we leerlingen prikkelen.” 

Minister Weyts voorziet nu nog eens € 35 miljoen extra middelen zodat scholen in de aanloop naar volgend schooljaar (2020-2021) nog meer kunnen investeren in ICT. Dit is meer dan een verdubbeling van de reeds toegekende middelen. Het extra budget kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld extra uren voor een ICT-coördinator of om leerkrachten en leerlingen te equiperen met noodzakelijk materiaal en software. “De eerste golf van corona heeft ons allemaal verrast, we zullen beter voorbereid zijn voor volgend schooljaar”, zegt Weyts. “We kunnen het ‘recht op leren’ alleen garanderen als we extra investeren in informatica.” 

Concreet gaat ruim € 9 miljoen extra naar de basisscholen en bijna € 26 miljoen extra naar de scholen van het secundair onderwijs. De middelen worden tussen de scholen verdeeld op basis van het aantal 

Artikels met gelijkaardige interesses