Oproep - Kennismakingsles Fotografie in de klas

Oproep  - Kennismakingsles Fotografie in de klas

Aan het begin van een nieuw schooljaar is het altijd spannend om kennis te maken met jouw nieuwe leerlingen. Maar dit jaar bieden fotografe Evy Raes en BREEDBEELD jou een unieke kans om dit op een nog boeiender manier te doen!

Ze nodigen jou uit om de persoonlijkheid, talenten en creativiteit van jouw leerlingen te ontdekken, terwijl je ook hun mediawijsheid bevordert. Dit alles gebeurt in het kader van een intrigerend onderzoek, onder leiding van de fotografe Evy Raes en in samenwerking met BREEDBEELD, het Vlaamse steunpunt voor fotografie, film en mediakunst.

In dit onderzoek richten we ons op de betekenis van fotografie voor kinderen, als deel van het bredere 'Cultuur in de Spiegel' project. Hoewel kinderen dagelijks in aanraking komen met beeldmedia via hun tablets en smartphones, ontbreekt vaak de kennis om actief en bewust met beeldtaal om te gaan. Dit is waar jij een verschil kunt maken!

Wij nodigen je uit om twee lesuren te wijden aan een boeiende activiteit die jouw leerlingen aanmoedigt om te reflecteren op hun eigen foto's en nieuwe beeldtechnieken te leren. De activiteit omvat het bespreken van door de leerlingen gekozen foto's, het analyseren van hun eigen foto en het opnieuw maken van hun foto met behulp van beeldelementen zoals achtergrond, compositie en camerastandpunt.

Na afloop vragen we je om het verzamelde materiaal naar ons te sturen, waardoor je een bijdrage levert aan ons onderzoek naar de ontwikkeling van een referentiekader voor fotografie op kindermaat. Dit is een kans om kinderen te helpen groeien, hun expressieve mogelijkheden te vergroten en hen bewust te maken van de kracht van beeldtaal.

Mail jouw materialen vóór 24 december 2023 en help ons om kinderen beter voor te bereiden op een wereld waarin beeldtaal steeds belangrijker wordt. Laten we samenwerken om kinderen te helpen groeien en hen voor te bereiden op deze boeiende uitdaging .Dank u voor jouw bijdrage aan dit beeldig onderzoek!

Interesse? Contacteer Evy!

Artikels met gelijkaardige interesses