Word een CodesCool

Word een CodesCool

Drie redenen om een CodesCool te worden:

  1. De begeleidende leerkracht-coach doet expertise op om coderen op termijn in het reguliere onderwijsaanbod te brengen. Zo kan je school een vliegende start nemen op het moment dat coderen in de leerplannen verschijnt.
  2. Kinderen leren zelf spelletjes maken. Het is uitdagend. Het is leuk, als een echte club, zoals een voetbalclub. 
    Coderen en programmeren is niet langer voor 'the happy few' maar wordt toegankelijk voor al je leerlingen, ongeacht hun sociale of economische achtergrond. En net die leerlingen hebben het aanbod het hardste nodig!
  3. Deelname voor de leerlingen moet altijd gratis zijn.
    Deelname door de school aan dit project is ook volledig gratis.
    En het blijft ook gratis, altijd. Zo willen we de kloof dichten inzake sociale ongelijkheid ipv vergroten.
Meer weten?

Artikels met gelijkaardige interesses