Kwaliteitsvolle EdTech: hoe het kaf van het koren scheiden … ?

Kwaliteitsvolle EdTech: hoe het kaf van het koren scheiden … ?

We kunnen er niet meer omheen: mede door COVID in een stroomversnelling gebracht, zijn honderden EdTechbedrijven wereldwijd de ervaring die lerenden hebben met het leren en met online-onderwijs aan het ‘heruitvinden’. 

Waar in het verleden de nadruk lag op ‘online-lezingen’ en ‘vooraf opgenomen content’ - al dan niet opgeleukt met een presentatie - maken we nu stilaan een transitie naar verbluffend onderwijs in de onlinewereld dat bovendien ook nog ‘sterk onderwijs’ is.

Maar zijn we hier in Vlaanderen al klaar voor? Zijn we als individuele leraren nog steeds bezig met het warm water uit te vinden binnen onze eigen klascontext en afzonderlijk virtuele klassen voor te bereiden en ingesproken powerpoints te produceren of breiden we onze onderwijskundige mogelijkheden als leraar uit door de ‘digital twin’ in te zetten? Combineren we onze menselijke intelligentie als leraar met een kunstmatige intelligentie die ons ondersteunt in onze didactiek en in de onderwijskundige keuzes die we maken? Voelen we ons ondersteund door EdTech die sterk gedifferentieerd werken in de praktijk alsook verbluffende leerervaringen mogelijk maakt en die de passie voor een vakgebied bij leerlingen aanwakkert? EdTech die via learning analytics vanuit gevalideerde data inzichten aanlevert over leerprestaties en leerkenmerken van leerlingen, zodat je als leraar jouw rijke intuïtie kan aanvullen met objectieve inzichten vanuit deze data? Edtech die adaptief onderwijs mogelijk maakt?

Eerdere EdTechgeneraties focusten vooral op ‘in-school-content-distributie’, denk maar aan de meest gangbare leerplatformen die in scholen ingang gevonden hebben.  De nieuwe generatie EdTechtoepassingen gaat echter veel verder tot zelfs ‘naschoolse en buitenschoolse educatie (schaduwonderwijs)’. 

Waar YouTube nu zelfs door sommigen als een ‘online-school’ gezien wordt, is er meer dan ooit behoefte aan gecureerde ‘hoge kwaliteit leeractiviteiten’. Bovendien nemen meer en meer ouders het heft in handen om naast traditioneel onderwijs ook via aanvullend onderwijs samen met hun kinderen krachtige leeractiviteiten op te zetten en dit o.a. via kwaliteitsvolle EdTech. 

Kwaliteitsvolle EdTech maakt het daarnaast voor leraren terug mogelijk om weer meer dan ooit te focussen op hoogwaardige kernactiviteiten: lesgeven, vormgeven van lessen (design) en de relationele band met de leerling opbouwen en versterken. Kwaliteitsvolle EdTech neemt veel met andere woorden veel ‘sleur’ bij leraren weg zoals bv. verbeterwerk, administratieve opvolging en leerlingenbeheerstaken. 

U bent op zoek naar een kwaliteitsvol voorbeeld van EdTech? EDUTEN playground – het nummer 1 platform voor rekenen en wiskunde ontwikkeld vanuit meer dan tien jaar wetenschappelijk onderzoek aan de universiteit van Turku in Finland - is een voortreffelijk voorbeeld van hoe kwaliteitsvolle EdTech het verschil kan maken: geen verbeterwerk meer door de leraar, prima mogelijkheden tot (geautomatiseerde) communicatie met ouders, beter klasmanagement door bv. trofeeën, excellente mogelijkheden tot differentiatie, focus op een verrukkelijke ‘learner experience’, gedoseerde gamified leeromgeving die sterk inspeelt op motivatie, verregaande ‘learning analytics’ en verrijkte mogelijkheden door inzet van artificiële intelligentie. 

Samengevat: een nieuwe golf van EdTechtoepassingen is resoluut ingezet: EdTech die veel aantrekkelijker en motiverender is, die aanzet tot meer oefenen en harder werken, die visueel attractief is en die een beter werkbare job voor de leraren mogelijk maakt.  

Vanuit onze jarenlange expertise met en scouting van EdTech geeft hoofd-onderwijsdesigner Pieter Sprangers van ‘domo de refontiro’ jou nog volgende lijst met kwaliteitscriteria mee om kritisch om te gaan met de selectie van kwaliteitsvolle EdTech voor jouw school:

  • Is er wetenschappelijke ‘evidence’ met betrekking tot de onderwijskundige waarde van de toepassing: effect op leerrendement, effect op leerijver, effect op werkbaarheid van de job van leraren, …?
  • Hoe werkt de toepassing in op motivatie bij de leerling?
  • Wat is het onderwijsconcept (onderwijskundige principes) dat achter de toepassing zit?
  • Hoe groot is de diversiteit aan ondersteunings- en professionaliseringsmogelijkheden voor leraren?
  • Kunnen ouders ook participeren in het leerproces van hun kind en mee ondersteunen en motiveren?
  • Welke differentiatiemogelijkheden zijn er en is aangepast leren mogelijk (adaptive learning)?

We zitten in Vlaanderen volop in de fase waarbij we vérder gaan dan chromebook-klassen inrichten (infrastructuur) en kwaliteitsvolle digitale leermiddelen zoeken die onderwijs krachtiger en kwaliteitsvoller maken. 

ICT-coördinatoren, schoolleiders en leraren stellen zich momenteel vele vragen: hoe het kaf van het koren scheiden bij de selectie van deze digitale leermiddelen, hoe leraren meenemen in de digitale transformatie en stap voor stap professionaliseren zowel individueel als in teacher teams, hoe de menselijke intelligentie van leraren versterken met een machine-intelligentie om zo verrijkt onderwijs mogelijk te maken? Een digitale transformatie is vooreerst een menselijke transformatie die met de nodige omzichtigheid dient begeleid te worden.

Ga erover in dialoog met Pieter Sprangers ...

Artikels met gelijkaardige interesses