Digitale toepassingen in bso/tso/buso/dbso

Digitale toepassingen in bso/tso/buso/dbso

De RCT's starten het project 'Digitale school'. Met dit project willen ze op langere termijn de digitale competenties van leerlingen in het beroepsgericht en technisch onderwijs versterken.

Om onze doelstelling te bereiken, komt er in het schooljaar 2021-2022 een ICT-vormingsprogramma voor de leraren in de 2de en de 3de graad van het tso, bso, buso en dbso.

Dit vormingsaanbod spitst zich toe op de noden van de leraren van het beroepsgericht en technisch onderwijs, zodat hij of zij de aangeleerde competenties onmiddellijk kan toepassen in zijn/haar lessen. Er wordt samengewerkt met pedagogische begeleidingsdiensten en deskundigen uit het (werk)veld.

Wil jij, als leraar in het beroepsgericht en technisch onderwijs, jouw ervaringen rond digitale toepassingen delen?

Bezorg jouw antwoorden uiterlijk vrijdag 11 juni 2021 via onderstaande knop. Het invullen van deze vragenlijst kost je maximaal 10 minuten.

Laat je stem horen!

Artikels met gelijkaardige interesses