Digisprong: laptops, statuut, professionalisering en advies

Digisprong: laptops, statuut, professionalisering en advies

Vlaanderen wil de coronacrisis aangrijpen voor een duurzame digitale versnelling in het onderwijs. Voortaan krijgt elke leerling in het 5de jaar lager onderwijs een eigen laptop of gelijkwaardig ICT-toestel. Scholen krijgen ook middelen voor ICT-materiaal voor leerkrachten.

Leerkrachten krijgen daardoor meer mogelijkheden om te differentiëren: zwakkere leerlingen kunnen meer op maat begeleid worden, sterkere leerlingen kunnen meer uitgedaagd worden met bijvoorbeeld extra oefeningen.

Er wordt ook geïnvesteerd in de nodige omkadering voor scholen, onder meer met een sterker statuut voor de ICT-coördinator van de school, de uitbouw van digitale dienstverlening voor scholen en een kennis- en adviescentrum ten dienste van de scholen. Er komen aangepaste ICT-opleidingen voor leerkrachten en ook in de lerarenopleidingen zal er meer ingezet worden op digitale competenties. 

Digisprong bevat ook verschillende acties om te voorzien in kwaliteitsvol digitaal lesmateriaal. KlasCement en het Archief voor Onderwijs worden versterkt en er is specifieke aandacht voor lesmaterialen in tso en bso. 

Tenslotte is er extra aandacht voor cybersecurity en voor de aanpak van cyberpesten.

In totaal gaat het over een investering van 375 miljoen euro.

Meer weten?

Artikels met gelijkaardige interesses