Schrijf in voor gratis event vanuit het beleid over digitalisering in onderwijs

Schrijf in voor gratis event vanuit het beleid over digitalisering in onderwijs

Op 11 februari (13.00 u. tot 14.00 u.), nodigen VLEVA en het departement Onderwijs en Vorming je graag uit op de tweede EdU-talk: een beleidsdialoog tussen Vlaanderen en Europa over digitalisering in het onderwijs.

Het actieplan voor digitaal onderwijs (2021-2027) schetst de visie van de Europese Commissie op degelijk, inclusief en toegankelijk digitaal onderwijs. Ze roept ermee op tot nauwere samenwerking op Europees niveau om enerzijds lessen te trekken uit de coronacrisis, nu in het onderwijs en bij opleidingen meer dan ooit technologie wordt gebruikt. Anderzijds wordt ook beoogd om onderwijs- en opleidingsstelsels aan te passen aan het digitale tijdperk

In Vlaanderen wil men met de Digisprong een kwaliteitsvolle digitalisering in het onderwijs realiseren. De focus in deze Digisprong rust op een toekomstgerichte en veilige ICT-infrastructuur met een sterk ondersteunend en doeltreffend ICT-schoolbeleid. Daarnaast wordt er ook ingezet op vaardigheden, ICT-competente leerkrachten en een kennis- en adviescentrum voor de digisprong.

Beide onderdelen komen aan bod in deze boeiende Edu-talk.

Het programma

13.00 u. - 13.05 u.
Inleiding
Mr. Wouter Kerkhove - Onderwijsattaché bij de Vlaamse Vertegenwoordiging bij de EU

13.05 u. - 13.20 u.
Het actieplan voor digitaal onderwijs: Europese doelen en acties
Mr. Georgi Dimitrov -  Head of Unit “Digital Education” bij DG EAC - Europese Commissie

13.20 u. - 13.30 u.
Geavanceerde digitale vaardigheden: Pijler van het programma ‘Digital Europe’
Mrs. Silvia Merisio - Policy Officer bij DG CNCT - Europese Commissie

13.30 u. - 13.45 u.
Het hoe en wat van de Vlaamse Digisprong
Mrs. Ellen Vanderhoven - Policy Officer Flemish Government, Department of Education

13.45 u. - 14.00 u.
Vlaams-Europese beleidsdialoog en gerichte Q&A met alle panelleden: Hoe kunnen het Vlaamse en Europese beleid elkaar versterken?
 
Vragen mag je vooraf indienen via deze link. Ze komen als eerste aan bod tijdens de Q&A.
 
Praktisch:
  • Online infosessie op donderdag 11 februari (13.00 u. - 14.00 u.)
  • Deze sessie zal doorgaan in het Engels.
  • Deelname is gratis, maar inschrijven verplicht. We rekenen op uw vragen, die u best vooraf instuurt. Wij gebruiken deze bij de voorbereiding van het paneldebat.  
  • Eén dag voor het event ontvangt u een link waarmee u toegang krijgt tot de online infosessie.
Schrijf je hier in!

Artikels met gelijkaardige interesses