Al 11 Eduboxen!

Al 11 Eduboxen!

De EDUbox is een educatief concept van VRT NWS om jongeren uit het middelbaar onderwijs te laten kennismaken met één bepaald maatschappelijk thema. EDUbox wil jongeren informeren en hen stimuleren om zelf aan de slag te gaan.

EDUbox is gemaakt voor gebruik in de klas, waar leerlingen het onderwerp zelfstandig in handen kunnen nemen. De leerlingen werken in groepjes of individueel met een box gevuld met fiches, die zowel fysiek als digitaal en in interactieve vorm beschikbaar zijn. Deze fiches bevatten stukjes theorie, praktijkoefeningen en opdrachten in combinatie met een uitgebreid digitaal luik met audiovisueel materiaal.

Met dit gratis leermiddel werken leerkrachten aan specifieke eindtermen en verschillende sleutelcompetenties.

Er zijn al EDUboxen over:

  • Data in de pers
  • Democratie
  • Nepnieuws
  • Artificiële intelligentie
  • Financiële educatie
  • Mobiliteit
  • Cultuur
  • Wij-zij-denken
  • Pandemie
Beslte of download de gratis EDUboxen

Artikels met gelijkaardige interesses