Minder digitale stress met de digicharter van Klasse

Minder digitale stress met de digicharter van Klasse

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts besliste samen met de sociale partners dat scholen nood hebben aan een digitaal afsprakenkader.

Gezien deze afspraken vaak erg verschillend zijn per school, komt er geen algemeen recht op deconnectie. De autonomie om beslissingen te nemen ligt bij de scholen zelf. Een digicharter zou hier zeker bij kunnen helpen.

Op de website van Klasse kan je stap voor stap bekijken hoe je een digicharter kan maken en aanpassen aan de noden van jouw school. De digicharter kan gebruikt worden om het communiceren tussen ouders, leerkrachten en leerlingen eenvoudiger te maken.

Ik wil meer weten over de digicharter

Artikels met gelijkaardige interesses