Vlaamse Onderwijsraad zkt. leraren

Vlaamse Onderwijsraad zkt. leraren

Wat maakt jou tot leraar?
Wat maakt je trots?
Hoe sta je als leraar in de klas, school en samenleving?
Wat heb je als leraar nodig op je werkplek?
Waardeert de samenleving jouw beroep?

Op die vragen wil de Vlor een antwoord. Daarom zoeken wij open en geëngageerde leraren voor het lerarenpanel binnen ons project ‘De leraar op school en in de samenleving’. In dat project onderzoekt de Vlor als onafhankelijke strategische adviesraad binnen het Vlaams onderwijs, onder meer via focusgroepen en bevragingen, wat de job van leraar uniek maakt, de aantrekkelijkheid van de leer- en werkplek van de leraar, de voorwaarden om professioneel te kunnen werken en de rol die de leraar inneemt in de samenleving.

Wat doet het lerarenpanel?

Het lerarenpanel is de drijvende kracht achter ons project. Het panel reikt constructieve ideeën aan over het leraarschap, maar ook over de werking van het project. Het denkt na en reflecteert kritisch over de resultaten van de participatieve trajecten. We willen dat het project dicht bij de leraar en de leefwereld van de leraar staat. Daarom hebben we mensen uit de praktijk nodig.

Welk engagement verwachten we concreet van jou?

Er zijn drie vergaderingen per schooljaar gepland, dit en volgend schooljaar. Elke vergadering moet ook worden voorbereid. In eerste instantie gaan de vergaderingen digitaal door vanwege de coronamaatregelen. De eerste vergadering vindt plaats op 2 december tussen 14h en 16h. 

Wat krijg ik terug?

Verrijkende gesprekken met collega’s, een mooi netwerk en deelname aan een uniek project binnen de Vlor. Het engagement is niet betaald, maar we bedanken je met een boeken- of mediabon.

Ik ben enthousiast! Hoe schrijf ik in?

Klik op de knop 'Meer weten' hieronder.

Meer weten?

Artikels met gelijkaardige interesses