Vijf vacatures voor het ICT Kenniscentrum Digisprong

Vijf vacatures voor het ICT Kenniscentrum Digisprong

We streven een divers samengesteld team na, waarbij de expertise van de verschillende teamleden elkaar aanvult. Het is daarom belangrijk om te weten voor welk van onderstaande aspecten u over een meer uitgesproken expertise beschikt, zonder dat het de bedoeling is dat elk teamlid expert is op elk van deze vlakken: 
• Je hebt zicht op het bestaande ondersteunings- en professionaliseringslandschap m.b.t. ICT in het onderwijs en bent in staat lacunes te detecteren en/of werkte eerder mee aan professionaliserings-trajecten, of
• Je hebt expertise in de ruime thematiek van e-inclusie en/of zorgtechnologie, of
• Je hebt expertise in specifieke technische aspecten m.b.t. cybersecurity en privacy, of 
• Je hebt expertise in pedagogische aspecten m.b.t. gebruik van data, learning analytics, AI

En verder:

• Je hebt expertise in het innovatieve gebruik van ICT in de leerprocessen, bv. adaptieve lesmaterialen, AR, VR,… Takenpakket:
- Je bouwt gedreven mee aan de uitrol van Digisprong en de digitalisering van het Vlaamse onderwijs en overlegt hiervoor met verschillende partners.
- Je staat in voor het schrijven van inspiratiegidsen die qua aanpak en format inspelen op de behoeften van het doelpubliek, en het bundelen van good practices.
- Je werkt mee aan de uitbouw en coördinatie van een transparant ondersteunings- en professionaliseringslandschap m.b.t. ICT in het onderwijs, zonder dat het de bedoeling is zelf opleiding te geven. 
- Je helpt mee met de vertaling van onderzoeksresultaten naar beleidsvoorstellen, maar ook naar de werking van scholen. 
- Je werkt mee aan de opmaak van technische en thematische dossiers waarmee scholen en ICT-coördinatoren ondersteund worden om mee te blijven met ICT-innovaties.  
- Je helpt mee om de expertise die beschikbaar is bij verschillende organisaties, m.i.v. technische tools,  te bundelen en te laten doorsijpelen naar het onderwijsveld. 

Ale info en kandideren tot 8 juni

Artikels met gelijkaardige interesses