Time tracking in onderwijs

- time tracking tools gebruiken, leert de leerling hoe het toekomstige werk er zal uit zien en dat is voor velen de realiteit van de toekomst, aangezien er in steeds meer bedrijven en zelfs bij gesubsidieerde overheidsprojecten een inschatting van gespendeerde tijd (lees middelen) wordt gevraagd - time tracking voor bv stagelogboeken creëert inzicht in hoe (snel) de eigen tijd verstrijkt en welke onderdelen van die tijd leiden tot welk deel van het resultaat ; bv hoeveel tijd gaat in studie zitten, hoeveel tijd in het schrijven van rapporten, ... daardoor gaan leerling én stagebegeleider beseffen hoeveel tijd elke deeltaak kost en daar voor zichzelf realistischer mee omgaan - time tracking kan ook een onderdeel zijn van leerlingenbegeleiding van leerlingen met studiemoeilijkheden, door bv op te volgen hoeveel tijd je bezig bent met huiswerk, met maaltijden, met helpen in huis, met televisie of sociale media, met hobby's en sport - mits er een kader van wederzijds vertrouwen wordt gecreëerd tussen begeleider en leerling (en het niet wordt gezien als controle en basis voor straf), kan dit de leerling confronteren met de eigen realiteit    - time tracking inzetten bij groepswerk, geeft de groep inzicht in wie welke (soort) activiteiten heeft gedaan en creëert niet alleen meer transparantie naar de reële inzet van de teamleden, maar biedt ook de mogelijkheid om bv via een groepsgesprek rollen en verantwoordelijkheden bij te sturen - time tracking bij thesissen of andere projecten kan de voortgang van dergelijke projecten op langere termijn inzichtelijk en bespreekbaar maken, en eventueel de scope of de verwachtingen van het eindwerk in een vroeg stadium helpen bijsturen zodat de kans verhoogt dat de thesis tot een goed en beoordeelbaar resultaat leidt    - time tracking tools kunnen ook door de leerkracht worden ingezet om een beter inzicht te krijgen in de eigen tijdsbesteding: hoeveel tijd gaat zitten in lesvoorbereiding, verbeteren huiswerk, verbeteren examens, na-schoolse begeleiding, ... en dat wordt steeds belangrijker nu meer en meer van thuis uit wordt gewerkt en de scheiding tussen werk en privé meer dan ooit "blurred" is  - als je tools gebruikt als FunkyTime dan zijn die gratis voor educatieve doelen - mits men even contact opneemt om er een kleine co-marketing actie aan te verbinden :-) Neem gerust contact op met www.funkytime.com en ove.debacke@funkytime.com

Artikels met gelijkaardige interesses