Extra nascholingsmiddelen voor ICT-opleidingen

Extra nascholingsmiddelen voor ICT-opleidingen

De Vlaamse Overheid maakt extra nascholingsmiddelen vrij voor ICT-opleidingen.

Scholen uit het leerplichtonderwijs, centra voor basiseducatie (CBE), centra voor volwassenenonderwijs (CVO) en academies voor deeltijds kunstonderwijs ontvangen extra middelen voor ICT-nascholingen.

Met deze extra middelen van Digisprong kunnen scholen, centra, en academies hun bestuurs- en onderwijzend personeel verder laten professionaliseren in ICT. Op deze manier krijgen de medewerkers de kans om meer digitale mogelijkheden te leren kennen en te leren benutten.

Berekeningswijze

De nascholingsmiddelen bedragen 120 euro per organieke voltijdse betrekking in een ambt van het bestuurs- en onderwijzend personeel. De berekening van de middelen gebeurt op basis van de situatie op 1 februari 2021.

Uitbetaling

Je ontvangt de middelen in 2 schijven:

  • 60% voor 31 augustus 2022
  • 40% voor 31 december 2022

Hoe gebruiken? 

Je kan de middelen gebruiken tot en met 31 juli 2026 voor ICT-opleidingen gevolgd vanaf 1 juni 2022.

Meer weten ...

Artikels met gelijkaardige interesses