Een DEEL IT punt in jouw school?

Een DEEL IT punt in jouw school?

Wist je dat 60 tot 80% van de CO2 emissies van ICT toestellen zoals smartphones, tablets en laptops uit de productiefase komt?
En dat de meeste laptops na drie of vier jaar afgeschreven en vervangen worden, terwijl de levensduur perfect verlengd kan worden naar 6 jaar? Dat je door de levensduur met 2 jaar te verlengen de CO2 uitstoot met 28% reduceert?* 
En wist je dat 19.7 % van de inkomensarme gezinnen thuis geen computer of tablet hebben, en 44% van de inkomensarme gezinnen aangeeft niet te kunnen betalen voor internet of beter internet thuis?**

Vorig jaar sloegen CERA, Repair&Share en Deelbaar Mechelen de handen in elkaar om het project DEEL IT te lanceren. Deel IT wil digitale kansen creëren voor elke leerling en de digitale kloof dichten. Nog steeds hebben heel wat gezinnen geen toegang tot het internet, terwijl er grote hoeveelheden bedrijfslaptops zijn die niet meer gebruikt worden. Deze kunnen makkelijk ingezet worden in een deelsysteem zodat elk kind en elke jongere die een laptop nodig heeft, er een ter beschikking krijgt. We willen scholen en organisaties die werken met kwetsbare gezinnen vertrouwd maken met deelsystemen en IT materiaal zo lang mogelijk in de cyclus houden.

We bouwen hierbij verder op de expertise die ontwikkeld werd bij Deelbaar Mechelen. Zij zetten zich al enkele jaren in om laptops ter beschikking te stellen van Mechelse scholen, in samenwerking met stad Mechelen.  Volgens de noden die door de scholen jaarlijks worden doorgegeven, krijgen de leerlingen gratis een laptop ter beschikking via een bruikleenovereenkomst.  De leerlingen worden ondersteund door vrijwillige Digibuddies die hen helpen bij het gebruik ervan, en door een team van vrijwillige IT-ers die zorgen voor het beheer en onderhoud van de laptops. De opgebouwde expertise stellen we graag ter beschikking om DEEL IT punten te helpen opstarten en bestaande initiatieven te versterken. We bundelden reeds heel wat info in het draaiboek "Hoe start je een DEEL IT punt" en in diverse infofiches.
Ook in het kader van de Digisprong biedt dit model mogelijkheden om in te zetten op een duurzaam en sociaal ICT beleid, waar niemand uit de boot valt. 

Interesse in ons project voor jouw school of jouw organisatie?   Contacteer jo@repairshare.be, 0487 20 53 16
Meer info vind je ook op https://repairshare.be/projectfiche-deel-it/

bronnen:
* Toolbox Fair ICT Flanders, circulair gebruik ICT hardware.
** Anrijs, S., Mariën, I., & Ponnet, K. (2021). Digitale ongelijkheid in Vlaanderen, een vergelijkend onderzoek tussen kwetsbare en niet kwetsbare mensen, Gent: Universiteit Gent 

 

 

 

Meld jouw school aan!

Artikels met gelijkaardige interesses