Edusprong: boost voor volwassenenonderwijs

Edusprong: boost voor volwassenenonderwijs

Binnen het relanceplan 'Vlaamse veerkracht' wil Edusprong het volwassenenonderwijs een boost geven.

Concreet wil Edusprong elke Vlaming stimuleren om levenslang te leren. Edusprong zal het studieaanbod in het volwassenenonderwijs helpen vernieuwen en verbeteren, zonder de digitale competenties uit het oog te verliezen. Tot slot zal het ook inzetten op kwalificaties zodat cursisten daadwerkelijk hun diploma halen.

De 4 speerpunten van Edusprong:

  1. Via het volwassenenonderwijs elke Vlaming stimuleren om levenslang te blijven leren.
  2. Arbeidsmarktkansen versterken via om- en bijscholen.
  3. Digitale competenties versterken.
  4. Inzetten op kwalificaties.

Een hele reeks concrete acties geven vorm aan deze 4 speerpunten waaronder een communicatiecampagne en het ontwikkelen van een opleidingskompas.

Via projectgroepen is er 30 miljoen euro voorzien voor de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie.

Meer informatie

Artikels met gelijkaardige interesses