Digitale games in de klas: Game Learn Grow

Digitale games in de klas: Game Learn Grow

Digitale games vergroten de extrensieke motivatie en betrokkenheid van leerlingen en hebben een positief effect op het leren.

Toch worden games nog weinig ingezet.

Leerkrachten vinden het moeilijk om geschikte educatieve spelen te selecteren en om deze efficiënt in te zetten in de les om het leren van alle kinderen te bevorderen.

Op deze site vind je een ondersteuningsinstrument bestaande uit:

 • een handleiding met
  • een stappenplan  (spelbord) voor het ontwerpen van activiteiten met games 
  • een leidraad  bij elke stap
  • een tiental lesstructuren (hoofdkaarten) waarbinnen je games kan gebruiken
  • achtergrondinformatie over games
 • meer dan 30 voorbeelden van uitgewerkte activiteiten voor het lager en/of secundair onderwijs 

Het instrument kan gebruikt worden door

 • leerkrachten lager en secundair onderwijs, buitengewoon onderwijs als ondersteuning bij het ontwikkelen van activiteiten met games 
 • door game-ontwikkelaars  bij de ontwikkeling van of het uitwerken van didactische toepassingen van games.  
Meer weten?

Artikels met gelijkaardige interesses