Digisprong: Middelen voor ICT in onderwijs

Digisprong: Middelen voor ICT in onderwijs

De Vlaamse Regering heeft nu beslist hoeveel budget elke school krijgt om in de komende jaren te investeren in digitaal onderwijs. Vanaf het eerste kleuterklasje tot en met het 4de leerjaar komt er in elk klaslokaal een ICT-toestel voor gedeeld gebruik. Vanaf het 5de leerjaar zal elke leerling kunnen beschikken over een eigen ICT-toestel.

Nu de scholen weten hoeveel ze kunnen besteden, kunnen ze zelf beslissen welke toestellen ze gaan aankopen voor hun leerlingen. Scholen krijgen nu een paar schooljaren de tijd om de Digisprong echt te realiseren in de klas. “We grijpen de coronacrisis aan om de achterstand inzake digitaal onderwijs om te buigen in een voorsprong”, zegt Vlaams Onderwijsminister Ben Weyts. “Zo zorgen we ook voor meer onderwijskwaliteit”.

Het ICT-budget voor alle Vlaamse scholen bedroeg voor de coronacrisis € 32 miljoen per jaar. Dat relatief lage bedrag maakt dat de ICT-infrastructuur in veel scholen verouderd is, dat digitale leermiddelen niet overal ingeburgerd zijn en dat veel leerlingen geen toegang hebben tot een ICT-toestel. In het digitale tijdperk zijn dit grote handicaps. Sinds de start van de coronacrisis heeft Vlaanderen al meer dan 26.000 laptops geleverd voor de meest kwetsbare leerlingen, die bij de overschakeling naar afstandsonderwijs geen toegang hadden tot een eigen toestel. Maar de Vlaamse Regering wil de coronacrisis ook structureel aangrijpen om de achterstand inzake digitaal onderwijs om te buigen in een voorspong. Er is € 375 miljoen voorzien– een vertwaalfvoudiging van het oude jaarbudget – voor een Digisprong: een grote investering in ICT-vaardigheden, -beleid, ondersteuning, leermiddelen, toestellen … Het leeuwendeel (€ 342 miljoen) gaat naar de scholen.

De Vlaamse Regering heeft nu beslist hoeveel budget elke school precies krijgt om te investeren in digitaal onderwijs. Zo kunnen scholen beginnen aan de voorbereiding van de Digisprong en bijvoorbeeld gaan nadenken over welke laptops of ander gelijkwaardige ICT-toestellen ze willen aankopen of leasen voor hun leerlingen. Basisscholen kunnen voor alle klassen vanaf het 1ste kleuterklasje tot en met het 4de leerjaar toestellen voor gedeeld gebruik aanschaffen: ze krijgen hiervoor € 25 per leerling in de betrokken jaren. Zo kunnen ook de jongste kinderen al proeven van digitaal onderwijs. Voor het 5de en het 6de leerjaar is er € 290 per leerling voorzien, zodat elke leerling vanaf het 5de leerjaar toegang kan krijgen tot een eigen ICT-toestel. Het 5de leerjaar wordt zo echt een mijlpaal voor elke leerling: vanaf dan kan je zelf digitaal op verkenning. In het secundair onderwijs kunnen de scholen dan beschikken over  € 510 per leerling, omdat er hier meer geavanceerde toestellen nodig zijn. De secundaire scholen krijgen de betrokken middelen gespreid over 2 jaar.

Er gaat daarbovenop ook nog eens ruim € 50 miljoen naar ICT-infrastructuur, zoals internetconnectiviteit, softwarepakketten, netwerkbeveiliging en eventuele randapparatuur. Elke school krijgt hiervoor een bijkomend bedrag van € 42 per betrokken leerling.

Enkele simulaties maken de omvang van de ICT-impuls duidelijk. Een gemiddelde basisschool (ongeveer 100 kleuters, ongeveer 200 leerlingen in de lagere school – waarvan 1/3de in het 5de en 6de leerjaar) kan al snel rekenen op ongeveer € 40.000 Digisprong-budget. Een secundaire school met 1.200 leerlingen  kan zelfs rekenen op in totaal meer dan € 660.000 Digisprong-middelen.

Er wordt ook geïnvesteerd in de nodige omkadering voor scholen, onder meer met een sterker statuut voor de ICT-coördinator van de school, de uitbouw van digitale dienstverlening voor scholen en een kennis- en adviescentrum ten dienste van de scholen. In de lerarenopleiding zal meer ingezet worden op digitale vaardigheden en er komen ICT-bootcamps voor leerkrachten. Bedoeling is dat zowel de nieuwe als de huidige leerkrachten opgeleid worden in functie van digitale vaardigheden. Er komen ook extra ICT-middelen voor leerkrachten waarmee ook zij ICT-materiaal kunnen aankopen, maar dit maakt deel uit van de CAO-besprekingen die deze week opgestart worden.

De Digisprong wordt uitgerold vanaf volgend schooljaar (2021-2022). De meeste scholen krijgen 2 volledige schooljaren (tot en met schooljaar 2022-2023) om de Digisprong te realiseren in de klas. Zo hebben de scholen even de tijd om hun eigen Digisprong voor te bereiden en zo vermijden we ook dat de toestellenmarkt oververhit geraakt omdat alle scholen in Vlaanderen op hetzelfde moment toestellen aankopen. De scholen die vandaag al werken met een aankoopprogramma voor ICT-toestellen krijgen een extra schooljaar de tijd (tot en met schooljaar 2023-2024) om de Digsprong-middelen te investeren.  “We geven scholen meerdere jaren de tijd om deze grote stap vooruit te zetten”, zegt Weyts. “De leveranciers zullen trouwens ook wat tijd nodig hebben om alle Vlaamse scholen aan zoveel ICT-toestellen te helpen”.

Startpagina Digisprong

Artikels met gelijkaardige interesses