De digitale co-teacher

De digitale co-teacher

Knap artikel over de digitale wereld als nieuwe realiteit, geschreven door Schoolmakers. Een uittreksel:

Vele scholen maken al werk van de digitale geletterdheid van hun leerlingen. In vele klassen maken e-tools en digitale platformen deel van de les- en evaluatiepraktijk. Tegelijk gebeurt  digitalisering in het onderwijs nog veel in de marge. Of het komt van buitenaf. Zo maken ontwikkelaars gretig gebruik van de knowhow over effectief leren en menselijke motivatie om applicaties te ontwerpen en aan te bieden. 

Kortom: de digitale (r)evolutie zit nog niet in het DNA van scholen. Onderwijsleerprocessen en de job van leerkracht zijn nog niet fundamenteel genoeg ontworpen of georganiseerd vanuit de digitale technologie. Dat is geen verwijt naar scholen, eerder iets dat we als Schoolmakers opmerken. Vaak wordt digitalisering eerder ervaren als last – “ça ne marche pas”- dan als bijdrage –“dankzij technologie doen we het beter”-.  

Meer weten?

Artikels met gelijkaardige interesses