Cybersecurity: het belang van bewustwording, ook voor scholen

Cybersecurity: het belang van bewustwording, ook voor scholen

Uit tal van onderzoeken blijkt dat het grootste deel van geslaagde cyberaanvallen het gevolg te zijn van menselijke fouten. Het gaat dan om het downloaden van een geïnfecteerde software, het gebruik van steeds hetzelfde, vaak zwak, paswoord of niet updaten van de software.

Nu scholen steeds meer vertrouwen op technologie bij het geven van de lessen, is het belangrijker dan ooit om ervoor te zorgen dat leerlingen, docenten en personeel zich bewust zijn van de risico's op het gebied van cybercriminaliteit.

Een bewustmakingscampagne over cyberbeveiliging kan helpen om het inzicht te vergroten en goede gewoonten wat betreft cyberveiligheid in de school te bevorderen.

Om scholen te helpen bij het opzetten van een cybersecurity bewustmakingscampagne heeft IT1 enkele ideeën opgelijst:

  • Ontwikkel een sterke boodschap: Een sterke boodschap is de sleutel tot elke bewustmakingscampagne. Ontwikkel een duidelijke en beknopte boodschap die het belang van cyberbeveiliging benadrukt en de rol die iedereen speelt bij het beschermen van de school tegen cyberdreigingen.
  • Gebruik posters en deel flyers uit: Hang posters op drukbezochte plaatsen zoals gangen, klaslokalen en de leraarskamer om iedereen te herinneren aan goede cyberbeveiligingspraktijken.
  • Gebruik video's: Video's kunnen een krachtig hulpmiddel zijn om uw boodschap op een visueel aantrekkelijke manier over te brengen. Er bestaat heel wat inhoud over cybersecurity, ook als video. Deel video’s over verschillende cyberbeveiligingsonderwerpen zoals wachtwoordbeveiliging, phishing en social engineering.
  • Organiseer cybersecurity workshops: Zet regelmatig workshops op die hands-on training bieden over de problematiek van cybersecurity. Bijvoorbeeld over thema’s als phishing-e-mails en hoe je veilig blijft op sociale media.
  • Gebruik sociale media: Gebruik sociale media om uw bewustmakingscampagne te promoten en een breder publiek te bereiken.

  • Betrek ouders: Betrek ouders bij uw cyberbeveiligingsbewustzijnscampagne door informatie en middelen met hen te delen. Ouders kunnen een belangrijke rol spelen bij het helpen van hun kinderen om veilig online te gaan en kunnen er ook baat bij hebben om te leren over goede cyberbeveiligingspraktijken.
  • Zorg voor hulpmiddelen: Zorg voor hulpmiddelen zoals gidsen en checklists om mensen te helpen veilig online actief te zijn. Deze middelen kunnen beschikbaar worden gesteld op de website van de school of via andere communicatiekanalen.
  • Blijf doorlopend wijzen op de gevaren van cyberattacks: Maak van de campagne, geen eenmalige gebeurtenis, maar een voortdurende inspanning. Herinner mensen regelmatig aan goede cyberbeveiligingspraktijken en geef updates over nieuwe bedreigingen en risico's.

Door deze ideeën uit te voeren, kan een school het bewustzijn rond cybersecurity gevoelig verhogen. Dat geeft iedereen een veiliger gevoel. IT1 helpt ondernemingen, lokale overheden en ook scholen bij het opzetten en uitwerken van cybersecurity-bewustmakingscampagnes. We werken daarbij samen met de school een traject uit naar personeel, leerlingen en ouders.

IT1 specialist, Nico Cool, heeft jarenlange ervaring bij het opzetten van dergelijke campagnes en bij het bestrijden van cybercriminaliteit. Zijn ervaring met scholen zorgt er bovendien voor dat hij zich zeer goed in de wereld van een school kan inleven. Contacteer education@it1.be voor een vrijblijvend gesprek.

Advertentie
Klik hier voor meer info over de IT1 cybersecurity awareness workshop

Artikels met gelijkaardige interesses